VAN MANUELE CODE NAAR MBD

Een belangrijke speler in de automobielindustrie heeft ons gevraagd om te werken aan de ontwikkeling van een tweeledige koppelingstransmissiesoftware voor een high-end aandrijflijnsysteem. Deze ontwikkeling verliep in verschillende stappen, van prototypes tot SOP's (vijf verschillende voertuigen). Nalys's experts behandelden het volledige project, van architectuur, projectmanagement en modelontwikkeling tot integratie en validatie.

CONTEXT


Voor aanvang van het project werd een overeenkomst gesloten om een black box-product te leveren, zodat de klant alleen kalibratie/validatieactiviteiten kon uitvoeren (met behulp van ETAS INCA). Na de eerste vijf jaar van de ontwikkeling van de SW besloot de klant de transmissiecontroller te upgraden en maakte hij van de gelegenheid gebruik om AUTOSAR en Model-Based Design SW aan te vragen.

CONTEXT

AUDIT & ANALYSE


De migratie verliep in verschillende stappen:
1.    Evaluatie van de tool voor het genereren van code
(Mathworks Simulink Coder vs dSPACE Target Link)
2.    Vergelijking tussen C en MBD-ontwikkeling (RAM, omvang code, belasting CPU en werkomvang)
3.    Evaluatie AUTOSAR-concepten
4.    Raming van werklast
5.    Start nieuw project voor migratie naar MBD met tools van AUTOSAR (dSPACE System Desk)
6.    Optimaliseren van het ontwikkelingsproces om van de voordelen van MBD te kunnen genieten
o    Vroegtijdige simulatie
o    Aanmaken van code
o    Doornemen eerste tests

 

ONTWIKKELING


Dankzij een nieuwe teamcoördinatie en een betere herverdeling van vaardigheden is het gelukt om de MBD-migratie terug te brengen tot twee jaar. Tijdens het project werd een globale herinrichting uitgevoerd om te voldoen aan zowel de MBD- als AUTOSAR-principes. De hele applicatie werd ook overgebracht naar een nieuwe ECU met krachtigere CPU voor verbeterde algoritmen en de toevoeging van vele functies.

Het team van experts van Nalys

ONTWIKKELING

RESULTATEN


•    Betere ontwikkelingsprocessen die leiden tot betere planning en samenwerking
•    Specifieke AUTOSAR-softwarearchitectuur

Kortere ontwikkelingstijd:
Genereren code
Vroege tests en vlottere debugging
Modules met duidelijke interfaces voor hergebruik SWC 
 
MIL, SIL op PC, met opgebouwde stimuli of meting van HIL/auto.

Permanente integratie 
Opbouwen software
Automatisch testen, dekking model 
Test van integratie en validatie op HIL en voertuig

EEN REPRODUCEERBAAR PROJECT


EEN REPRODUCEERBAAR PROJECT

Het gevolg was dat het project na dit project, een demo_concept waarbij veel MBD_modules werden hergebruikt en enkele nieuwe modules werden toegevoegd, in ongeveer 4 maanden tijd operationeel was.
Merk op dat het deel dat het meeste ontwikkeling en debugging vergde, een specifieke communicatiemodule was, handmatig gecodeerd in C en met complexe OSEK- en CAN-configuratie.

Denis – MBD expert & project team leader