HOE DE KWALITEIT VAN DE AUTO'S VAN MORGEN GARANDEREN

Een industrieel ingenieur van Nalys werkt aan de kwaliteitsbewaking van gekochte onderdelen voor een van de beroemdste spelers in de automobielindustrie wereldwijd. Zijn missie: verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de leveranciers en het beheer van de globale kwaliteitsnormen, inclusief preventieve en continue verbeteringen. Laten we dit spannend project eens van naderbij bekijken!

HET PROJECT


De omvang van de opdracht

Om zijn opdracht te vervullen, moet de ingenieur van Nalys samenwerken met de verschillende leveranciers om ervoor te zorgen dat ze de met de klant overeengekomen specificaties respecteren. Wanneer dit niet het geval is, moet hij de beste maatregelen treffen om de kwaliteitsnormen van de klanten opnieuw te behalen.

Technologieën & vaardigheden

Om zijn huidige doelstellingen te behalen, staat onze ingenieur in voor een breed scala aan acties, van audits & synthetisch rapporteren tot controle van KPI's & facturatie. Het claimbeheer van de leveranciers impliceert ook actieplannen zoals een hoofdoorzaakanalyse of de inzet van corrigerende en langetermijnmaatregelen....

En het einddoel van dit alles? Ervoor zorgen dat alle afwijkingen voorgoed van tafel zijn!

WERKOMGEVING


WERKOMGEVING

DE GEHEIME FORMULE OM KWALITEIT TE BEHEREN


 Er bestaat een eenvoudig recept om een kwaliteitsproject met succes tot een goed einde te brengen:
Voldoende time management – om de vele verschillende onderwerpen en deadlines de baas te blijven
Voldoende aandacht voor afwijkingen – aan de hand van methodes die hun nut al bewezen hebben, zoals 5 Why, Ishikawa of 8D.
Wat kennis van change management  - om te helpen bij het introduceren van nieuwe maatregelen bij leveranciers.
Een snuifje conflict management & onderhandelingsvaardigheden  - Want verbeteren gaat samen met veranderingen, en tegen veranderingen bestaat vaak weerstand...

TAKEN EN ACTIVITEITEN


TAKEN EN ACTIVITEITEN

VERHAAL VAN DE INGENIEUR


VERHAAL VAN DE INGENIEUR

Na bijna twee jaar biedt dit project mij nog steeds goede mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren en te ontwikkelen. Leveranciers- en kwaliteitsmanagement kan uitdagend zijn en dwingt de betrokkenen om verder te gaan. Maar grote successen smaken beter als er eerst grote uitdagingen voor moeten worden overwonnen! Binnenkort kunnen we wellicht ons team uitbreiden en kan ik collega's coachen en trainen om ervoor te zorgen dat de geleverde kwaliteit in de door de klant verwachte premium categorie blijft