VOORWAARDEN

Welkom op onze website.

Als u deze website blijft bekijken en gebruiken, stemt u ermee in om de onderstaande gebruiksvoorwaarden na te leven en te accepteren. Samen met ons cookies- en privacybeleid regelen zij de relatie van Nalys met u in verband met deze website. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u dan ook om onze website niet te gebruiken.

De termen 'Nalys', 'ons' en 'wij' verwijzen naar de eigenaar van de website met maatschappelijke zetel in de Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. De term 'u' verwijst naar de persoon die onze website gebruikt of bekijkt.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina's van deze website geldt enkel ter algemene informatie. Deze kan zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.
 • Deze website gebruikt cookies om uw voorkeuren bij het browsen te controleren. Verneem meer over ons cookiesbeleid.
 • Noch wij noch derden geven garanties of waarborgen wat betreft de accuraatheid, de tijdigheid, de prestaties, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie en de materialen die aangetroffen of aangeboden worden op deze website met het oog op enig specifiek doel. U erkent dat deze informatie en materialen onjuistheden of fouten kunnen bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor deze onjuistheden of fouten in de maximale door de wet toegestane omvang.
 • Het gebruik dat u maakt van informatie of materialen op deze website is volledig voor eigen risico. Wij kunnen daar niet aansprakelijk voor worden gesteld. Het behoort tot uw verantwoordelijkheid om na te gaan of de producten, diensten of informatie die op deze website vermeld worden ook voldoen aan uw specifieke vereisten.
 • Deze website bevat materialen die onze eigendom zijn of waarvoor wij over een licentie beschikken. Dit materiaal omvat maar is niet beperkt tot het ontwerp, de lay-out, het uitzicht en de grafische elementen. Reproductie ervan is verboden behalve in overeenstemming met de auteursrechtmelding die deel uitmaakt van deze voorwaarden.
 • Alle handelsmerken die op deze website gereproduceerd worden en die geen eigendom zijn van de operator of waarvoor de operator niet over een licentie beschikt, worden op de website als dusdanig aangegeven.
 • Niet-toegestaan gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding en/of kan een misdrijf vormen.
 • Deze website kan van tijd tot tijd ook koppelingen naar andere websites bevatten. Deze links worden voorzien om u verdere informatie te verschaffen. Dit betekent niet dat wij deze websites ook ondersteunen of goedkeuren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt in koppelingen.

De toegang tot de website http://www.nalys-group.com ('website") is onbeperkt en staat open voor alle types publiek.
Het doel van de website is om de activiteiten en het bedrijfsprofiel van de Nalys-groep voor te stellen.

 
INTELLECTUELE EIGE NDOM
De website is eigendom van de Nalys-groep.
De documenten en alle andere elementen zoals handelsmerken, logo's en domeinnamen die op de site gepubliceerd worden, zijn beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.
 
CREDITS FOTO'S
www.shutterstock.com
 
ONTWIKKELING WEBSITE
Design, technische opzet en ontwikkeling door ImageFields voor de communicatie-afdeling van Nalys. 

WEBSITE GEPUBLICEERD DOOR  
de Nalys-groep

 

 

PRIVACYBELEID PERSOONSGEGEVENS

De website www.nalys-group.com is bedoeld om de bedrijfsactiviteiten voor te stellen en kandidaturen voor verschillende vacatures in te zamelen. Als een onderdeel van het rekruteringsproces verzamelt en verwerkt Nalys Group de persoonsgegevens van de kandidaten. De organisatie hanteert een transparant beleid over de manier waarop we deze gegevens verzamelen en gebruiken, conform de wettelijke verplichtingen.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Nalys Group verzamelt verschillende gegevens over u. Enkele voorbeelden:

 • uw naam, adres en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer,
 • details over uw kwalificaties, vaardigheden, ervaring en eerdere tewerkstellingen,
 • informatie over uw huidige verloning en extra voordelen,
 • een eventuele handicap waarvoor de organisatie tijdens het rekruteringsproces enkele aanpassingen moet voorzien,
 • informatie over uw recht om in een bepaalde regio binnen of buiten Europa te werken.

Nalys Group kan deze gegevens op verschillende manieren verzamelen, bv. via uw sollicitatieformulier, cv of begeleidende brief, of uw account op de sociale media. Of we kunnen deze via een gesprek of andere vorm van evaluatie te weten komen.

We kunnen ook persoonsgegevens opvragen via derden, zoals referenties bij uw vorige werkgevers.

We bewaren alle gegevens op diverse plaatsen, onder meer in uw sollicitatiedossier, in de hr-managementsystemen en in andere IT-systemen (waaronder e-mail).

 

WAAROM VERWERKT NALYS GROUP UW PERSOONSGEGEVENS?

We moeten uw gegevens verwerken, zodat we op uw verzoek de nodige stappen kunnen ondernemen voordat we een overeenkomst met u kunnen sluiten. Het is tevens mogelijk dat we uw gegevens moeten verwerken om een overeenkomst met u te kunnen sluiten.

In bepaalde gevallen moeten we uw gegevens verwerken opdat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Zo zijn we verplicht om vóór de aanwerving na te gaan of een geschikte kandidaat effectief in bepaalde landen mag werken.

We kunnen uw persoonsgegevens (leeftijd, competenties, diploma enz.) ook doorgeven aan onze klanten en partners om een geschikt project voor u te vinden. Uw gegevens kunnen eveneens worden gebruikt in het kader van commerciële voorstellen en aanbestedingen.

Nalys Group heeft een rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens tijdens het rekruteringsproces en voor de registratie van dit hele proces. Door de verwerking van de gegevens van sollicitanten kunnen we het rekruteringsproces beheren, de geschiktheid van een kandidaat evalueren en bevestigen, en beslissen wie uiteindelijk wordt aangeworven. We verwerken eveneens de gegevens van kandidaten om te antwoorden op en ons te verdedigen tegen juridische claims.

We verzamelen tevens informatie over een eventuele handicap van de kandidaten om de nodige aanpassingen te voorzien voor kandidaten met een handicap.

We verwerken dergelijke gegevens om onze verplichtingen na te komen en specifieke rechten met betrekking tot tewerkstelling na te leven.

Leidt uw kandidatuur niet tot een aanwerving, dan kan Nalys Group uw persoonsgegevens bijhouden voor het geval er in de toekomst een passende job voor u vrijkomt.

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Uw gegevens kunnen intern gedeeld worden in het kader van een rekruteringsproces. Dit omvat de leden van het hr- en rekruteringsteam, de interviewers betrokken bij het rekruteringsproces, de managers van de afdelingen waar een vacature is en de IT-medewerkers indien zij toegang moeten hebben tot de gegevens om hun functie te vervullen.

We kunnen uw gegevens ook delen met derden, zoals onze klanten of partners die op zoek zijn naar mensen met dezelfde vaardigheden en achtergrond als u. In de meeste gevallen delen we uw naam en contactgegevens niet.

 

HOE BEVEILIGT NALYS GROUP UW GEGEVENS?

We nemen de veiligheid van uw gegevens ernstig. Onze interne beleidsregels en controles zorgen ervoor dat uw gegevens niet verloren geraken of per ongeluk vernietigd, misbruikt of vrijgegeven worden. Bovendien hebben enkel onze werknemers voor een juiste uitvoering van hun taken toegang tot uw gegevens.

 

HOE LANG HOUDT NALYS GROUP UW GEGEVENS BIJ?

Leidt uw kandidatuur niet tot een aanwerving, dan houdt de organisatie uw gegevens 2 (twee) jaar bij na afloop van het betreffende rekruteringsproces.

Na afloop van deze periode of wanneer u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens gewist of vernietigd.

Leidt uw kandidatuur tot een aanwerving, dan worden uw persoonsgegevens, verzameld tijdens het rekruteringsproces, aan uw (digitale en papieren) personeelsdossier toegevoegd en tijdens uw tewerkstelling bijgehouden.

 

UW RECHTEN

Als betrokkene hebt u enkele rechten. U kunt:

 • uw gegevens raadplegen en een kopie ervan aanvragen,
 • de organisatie vragen om verkeerde of onvolledige gegevens aan te passen,
 • de organisatie vragen om uw gegevens te wissen of niet langer te verwerken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer
 • vereist zijn voor de doeleinden van de verwerking,
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer Nalys Group zich beroept op zijn rechtmatige belangen als wettelijke grond voor de verwerking.

Indien u een van deze rechten wilt doen gelden, neem dan per e-mail contact op met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bij Nalys Group via dpo@nalys-group.com.

 

WAT ALS U ONS GEEN PERSOONLIJKE GEGEVENS BEZORGT?

U hebt geen enkele contractuele of wettelijke verplichting om uw gegevens tijdens het rekruteringsproces aan Nalys Group te bezorgen. Indien u dit effectief niet doet, dan is het echter mogelijk dat wij uw kandidatuur niet of niet correct kunnen verwerken.